Λογότυπο
  • Ελληνικά
  • English

Τύποι Βαρηκοΐας

 

Β α ρ η κ ο ΐ α                       

Η Βαρηκοΐα είναι το αποτέλεσμα της μειωμένης αίσθησης της Ακοής λόγω υπολειμματικής λειτουργίας κάποιου από τα εμπλεκόμενα μέρη στη συγκεκριμένη διαδικασία
 
Αν και τις περισσότερες φορές σχετίζεται με κληρονομικότητα ή την ηλικία,όλο και περισσότερα νεαρά άτομα παρουσιάζουν κάποια μορφή Βαρηκοΐας. Ο εργοστασιακός θόρυβος, ο κυκλοφοριακός θόρυβος, η μουσική, η τηλεόραση και οποιοδήποτε έντονο ηχητικά περιβάλλον μπορούν να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε όλες τις ηλικίες.
 

Τ ύ π ο ι   Β α ρ η κ ο ΐ α ς
Νευροαισθητήριος Βαρηκοΐα - (ο πιο συνηθισμένος τύπος απώλειας της ακοής)
Παρουσιάζεται όταν καταστρέφονται τα μικροσκοπικά Τριχωτά Κύτταρα του Κοχλία που βοηθούν στην μεταφορά των ήχων στον Εγκέφαλο
Τα συμπτώματα είναι: δυσκολία διάκρισης της ομιλίας από τους υπόλοιπους ήχους που μας περιβάλλουν, συγκεκριμένοι ψιλοί ήχοι όπως το κελάηδημα των πουλιών εξαφανίζονται, οι συνομιλητές μας, δείχνουν να ψιθυρίζουν, ρωτάμε συχνά  να επαναλάβουν αυτό που είπαν
 
Πιθανές αιτίες που την προκαλούν είναι:
·          Έκθεση σε πολύ δυνατούς ήχους
·          Γενετικές Αιτίες
·          Ιώσεις του Έσω Αφτιού
·          Χημειοθεραπείες / Ακτινοβολίες
·          Τραυματισμός της Κεφαλής
·          Ηλικία  
 
Η Νευροαισθητήρια Βαρηκοΐα είναι μόνιμη και μπορεί να αντιμετωπιστεί Ιατρικά ή με Ακουστικά Βαρηκοΐας
 
Βαρηκοΐα Αγωγιμότητας
Παρουσιάζεται όταν οι ήχοι δεν μπορούν να φτάσουν στο Έσω Αφτί
 
Πιθανές αιτίες που την προκαλούν είναι:
 
·          Μεγάλη ποσότητα κεριού στον Ακουστικό Πόρο
·          Παρουσία υγρού στο Μέσω Αφτί
·          Ιώσεις / φλεγμονές του Μέσω Αφτιού
·          Τρύπα στην Τυμπανική Μεμβράνη
 
Η Βαρηκοΐα Αγωγιμότητας δεν είναι κατά ανάγκη μόνιμη και συχνά μπορεί να αντιμετωπιστεί Ιατρικά ή Χειρουργικά
 
 Μεικτού Τύπου Βαρηκοΐα
Ορισμένοι άνθρωποι εμφανίζουν και τους δύο τύπους βαρηκοΐας, η οποία σε αυτή την περίπτωση ονομάζεται Μεικτού Τύπου.
 
Αντιμετωπίζεται Χειρουργικά ή με Ακουστικά Βαρηκοΐας