Λογότυπο
  • Ελληνικά
  • English

Το Αφτί

 

 

 

 
 
 
Η Ακοή είναι μία από τις 5 ανθρώπινες αισθήσεις (όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση και αφή), όπως αυτές απαριθμήθηκαν για πρώτη φορά από τον Αριστοτέλη
 
Το αφτί είναι ένα από τα πιο πολύπλοκα αισθητήρια όργανα του σώματος μας. Αποτελείται από τρία μέρη με συγκεκριμένη λειτουργία το καθένα :
 
 
Έξω Αφτί – συλλέγει τα Ηχητικά Κύματα και τα προωθεί μέσω του Ακουστικού Πόρου προς την Τυμπανική Μεμβράνη
 
Μέσο Αφτί – η πρόσπτωση των κυμάτων προκαλεί δονήσεις στη μεμβράνη και στα τρία οστάρια (Σφύρα, Άκμονας, Αναβολέας) που βρίσκονται πίσω από αυτή
 
και "συνδέουν" την μεμβράνη με τον Κοχλία στο Έσω Αφτί
 
Έσω Αφτί – οι δονήσεις από τα οστάρια προκαλούν μεταβολλές στα υγρά του κοχλία, θέτοντας σε κίνηση τα τριχωτά κύταρα που βρίσκονται σε αυτόν
 
Η μηχανική διέγερση των τριχωτών κυτάρων πυροδοτεί ηλεκτρικούς παλμούς, οι οποίοι μέσω των συνάψεων του Ακουστικού Νεύρου που ακολουθεί, κατευθύνονται προς τον φλοιό του Εγκεφάλου...
                                                          ...εκεί όπου επεξεργάζονται, αναγνωρίζονται και αποδίδονται ως αυτό που αποκαλούμε Αίσθημα της Ακοής