Λογότυπο
  • Ελληνικά
  • English

Έλεγχος Ακοής

 
Η μέτρηση και η αξιολόγηση της Ακοής πραγματοποιείται από Ωτορινολαρυγγολόγους Ιατρούς και από ειδικούς Ακοολόγους-Νευροωτολόγους. Γίνεται βάση της κλινικής εικόνας και και πλέον με τη χρήση ειδικών ακοολογικών συσκευών όπως Ακοογράφος, Τυμπανογράφος, Προκλητά Δυναμικά. Οτοακουστικές Εκπομπές κα.
 
Το Ακοόγραμμα, που ειναι το αποτέλεσμα της εξέτασης  της ακοής με  Α κ ο ο γ ρ ά φ ο , δείχνει με σαφήνεια ποια είναι η κατώτατη στάθμη της έντασης ενός ήχου που αυτός γίνεται ακουστός για κάθε συχνότητα
 
Στα παραδείγματα Ακοογραμμάτων που ακολουθούν αποτυπώνεται η συχνότητα και η ένταση ήχων όπως μιας βρύσης που τρέχει, δυο ανθρώπων που συνομιλούν, του χτύπου κινητού τηλεφώνου, μιας μοτοσικλέτας, κλπ, καθώς και το "κατώφλι της ακοής" του εξετασζόμενου, η <κόκκινη γραμμή> η οποία υποδηλώνει ότι, ακουστοί είναι  μόνο οι ήχοι με εντάσεις που βρίσκονται κάτω από αυτή.
 
Έτσι, στο αριστερό Ακοόγραμμα όλα είναι ακουστά (φυσιολογική ακοή ) ενώ στα δεξιά φαίνονται η βρύση μόλις να ακούγεται, ενώ το κελάδημα των πουλιών και το παιχνίδι των παιδιών να μην ακούγετονται καθόλου, το σημαντικότερο δε, ή συνομιλία δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων να μην είναι ξεκάθαρα αντιληπτή (αυτό θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα της εξέτασης ενός ατόμου με απώλεια π.χ λόγω ηλικίας)